Raja Shiv Chhatrapati Mahanatya : Shreemant Chhatrapati Sambhaji Raje
   
  
 
 
Shreemant Chhatrapati Sambhaji Raje of Kolhapur expressing his valued opinion about Raja ShivChhatrapati Mega Opera. This Mahanatya was presented at Red Fort in between 6th to 10th April 2018.
 
 
Tags: